Homepage/Projekty/Místo ve škole

Místo ve škole

Webový portál pro sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách či školkách

O projektu

Expertní dobrovolníci pod vedením Tomáše Bederky a Jana Štefanidese, ve spolupráci s MŠMT a pedagogickou fakultou UK rozvíjí řešení na sledování nabídek a poptávek volných míst ve školách a školkách.

Popis problému#

Do Česka v nejnižším odhadu přijede cca 250 tis. uprchlíků. Především se bude jednat o matky s dětmi a částečně se bude jednat i o nezaopatřené děti. Tyto děti se potřebují někde vzdělávat a celkově je třeba kolem nich vytvořit podpůrnou síť od psychologů po učitele. Je třeba znát kapacity jak zařízení, kde jsou ubytováni, tak i jejich predispozice.

Vytvořit portál, který bude sloužit k propojení dat mezi různými státními subjekty. Portál se bude dělit na neveřejnou a veřejnou část, kam bude mít přístup OSPOD (=Orgán sociálně-právní ochrany dětí, hovorově „sociálka“), MŠMT a samosprávy.

Veřejná stránka bude určena pro ukrajinské rodiče, kde budou shánět volnou školu ve svém okolí.

Podobné nebo spolupracující projekty#

  1. shkola.cz - databáze pro veřejnost, kde je možné zjistit, kde se nachází školy, které chtějí přijímat děti uprchlíků. Po spuštění naší databáze přestane existovat.
  2. Děti Ukrajiny – projekt jednotřídek po České republice s ukrajinskými učitelkami. Dočasné řešení, než se vymyslí celistvý systém vzdělávání.

Vybíráme z našeho blogu

Blog Česko.Digital

Další projekty

Všechny projekty