Česko.Digital/Projekty/Digitální partnerství

Digitální partnerství

Propojujeme veřejnou správu, byznys a neziskové organizace, abychom společně překonali překážky, které brání efektivní digitalizaci a vzniku skutečně pro-uživatelských digitálních veřejných služeb

O projektu

Cílem aktivity Digitálního partnerství je zajistit efektivní a koordinovanou spolupráci všech aktérů, kteří se mohou podílet na vzniku pro-uživatelských digitálních veřejných služeb.

V centru dění musí být spokojenost uživatelů se službami státu. Chceme pomoci zařídit, aby občané, veřejná správa, komerční sféra i nezisk mohli být spokojeni s digitálními službami, které na straně státu vznikají.

V současné době děláme rozhovory s občany i dodavateli služeb státu. V rámci nich mapujeme očekávání občanů od online služeb státu.

Rovněž také oslovujeme významné hráče z veřejné správy, byznysu i neziskového sektoru pro využití plného potenciálu technologií ke zlepšení životů lidí v Česku.

Právě hledáme

Všechny hledané role

Vybrané akce

Všechny akce

Další projekty

Všechny projekty