Homepage/Projekty/Voličský průkaz

Voličský průkaz

Žádost o voličský průkaz rychle, snadno, online

O projektu

Nízká volební účast nemusí být jen odrazem nezájmu potencionálních voličů. Jednou z překážek, která v konečné fázi rozhodování, zda jít volit, může být i složitost administrativního procesu volení a to zejména pokud nemůžete volit z místa, kde máte trvalé bydliště.

Proto se komunita Česko.Digital spojila s organizací Hlídač státu a společně pomohli vytvořit novou verzi formuláře pro možnost zažádat si o voličský průkaz. Cílem bylo odstranit možné bariéry při volbě mimo trvalé bydliště a zbytečně tak nesnižovat již tak nízkou volební účast do Evropského parlamentu.

Dopad#

Projekt pomohl voličům ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Podívejte se zpětně, jak vypadala dnes již neoficiální verze webové stránky: Rychlá žádost o voličský průkaz.

Další projekty

Všechny projekty