Česko.Digital/Projekty/Veřejné zakázky spolu

Veřejné zakázky spolu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek

O projektu

Pomáháme státu poskytovat a rozvíjet služby v souladu s technologickými trendy prostřednictvím kultivace prostředí zadávání veřejných zakázek.

„Věříme, že stát může poskytovat a rozvíjet své služby moderně a v souladu s aktuálními technologickými trendy. A proto jsme tu my. Veřejné zakázky spolu. Kultivací prostředí veřejných IT zakázek chceme posunout Česko na světovou úroveň.“

Na co se projekt zaměřoval?#

V návaznosti na cíle iniciativy Společně pro digitální transformaci státu chceme podporovat dialog mezi zadavateli a dodavateli i odbornou veřejností a tím rozšiřovat jejich kompetence. Chceme podpořit digitálně přívětivou legislativu, financování a rádi bychom vytvořili podmínky pro lepší využívání nových technologií. Přejeme si probouzet zájem k osvětě a sdílení dobré praxe.

Čeho jsme v projektu chtěli dosáhnout?#

Vytvořit takové prostředí, ve kterém se budou dodavatelé ochotně ucházet o veřejné zakázky a budou se moci aktivně podílet na inovacích a rozvoji digitálního státu. Získat podporu pro odvážné úředníky, kteří chtějí vyvíjet moderní SW se zaměřením na koncového uživatele.

Co se podařilo?#

  • Díky tomuto projektu se podařilo posunout téma zadavatelů veřejné správy, naši příručku, jak dělat dobré projekty, jsme dostali k politikům a političkám a všem úřadům, které se věnují IT.
  • Díky tomuto projektu vznikly webináře, které se věnují zlepšování veřejné správy a kdokoliv se na ně může podívat a inspirovat i nadále.
  • Díky tomuto projektu vznikla platforma Společně a digitálně, která sdružuje 10 expertních organizací věnující se veřejné správě a podpořila třeba vznik Digitální a informační agentury.
  • Za cíl jsme si dali také vytvořit metodiku pro zadavatele, což bylo nad naše lidské dobrovolnické síly, ale určitě vznikne jinde (protože je potřeba).

Díky všem, kdo pomáháte veřejné správě, protože díky kvalitní veřejné správě se budeme mít v Česku o kousek líp i my všichni.

Vybrané akce

Všechny akce

Vybíráme z našeho blogu

Blog Česko.Digital

Další projekty

Všechny projekty