Homepage/Projekty/Redesign fungování komunity Česko.Digital

Redesign fungování komunity Česko.Digital

Navrhujeme efektivnější systém fungování komunity Česko.Digital

O projektu

Společně s týmem z Q Designers jsme od dubna do července 2023 zkoumali efektivnější cesty fungování komunity, které by mohly podpořit aktivní zapojení většího počtu dobrovolníků, rozšíření portfolia projektů a pomohly by zvýšit celkový dopad toho, co v Česko.Digital děláme.

Zaměřovali jsme se například na tyto otázky:

  • Jaké faktory přispívají a jaké naopak brání úspěšnému zapojení lidí do našich aktivit?
  • Jak systematicky organizovat, podporovat a motivovat dobrovolníky?
  • Jak efektivně propojovat profesionály, neziskovky a stát a měnit tak Česko k lepšímu?

K čemu jsme dospěli?#

Projektový tým zkoumal za účasti členů komunity a prostřednictvím analýzy materiálů a dat současný stav komunity, naše problémy a jejich příčíny. Proběhlo například 11 rozhovorů s členy a členkami kmenového týmu, 15 hloubkových rozhovorů s dobrovolnicemi a dobrovolníky, čtyři hloubkové rozhovory s experty a expertkami nebo pět ideačních workshopů, z nichž vzešly více než tři stovky nápadů. Ty se následně přetavily do 52 různých konceptů toho, jaké služby by Česko.Digital mohlo poskytovat, a tyto koncepty se opět prioritizovaly, prosívaly a upravovaly podle zpětné vazby od komunity.

Podařilo se nám identifikovat tři hlavní bariéry zapojování dobrovolníků do dění v Česko.Digital:

  • Lidé nerozumí, co konkrétně Česko.Digital je a co dělá
  • Nabídka možností zapojení neodpovídá potřebám komunity
  • Komunikační a informační kanály Česko.Digital jsou přehlcené

Krom pojmenování hlavních problémů jsme také dostali řadu doporučení, jak postupovat dál. Jedna část se dá promítnout do rychlých opatření. Mnohá z nich už zavádíme nebo plánujeme zavést v nejbližší době. Druhá část, týkající se zejména nabízených příležitostí a nástrojů, zabere víc času a práce, ale i na ní už pracujeme.

Podrobnější shrnutí projektu najdete na našem blogu.

Líbí se vám, co v Česko.Digital děláme?#

Staňte se fanoušky Česko.Digital a sdílejte aktuální příspěvky našeho projektu na sociálních sítích mezi své známé (Facebook, LinkedIN, Twitter, Instagram) nebo odebírejte newslettery.

Tým

Anežka Müller

Koordinace projektu

Nikola Frollová

Team Leader

Jan Kotara

Konzultant

Tomáš Znamenáček

Technický dohled

Jan Jelínek

Project lead

Honza Páv

Designer

Tereza Vacatová

Researcher

Vybíráme z našeho blogu

Blog Česko.Digital

Další projekty

Všechny projekty