Homepage/Projekty/Open data ve firmách

Open data ve firmách

Chceme vytvořit platformu pro setkávání, pro výměnu zkušeností, pro vyhledávání partnerů a příležitostí pro spolupráci mezi poskytovateli otevřených dat and jejich uživateli

O projektu

V uplynulých letech došlo v České republice k významnému rozvoji v oblasti publikování a využívání otevřených dat zejména ve veřejné správě. Potenciál otevřených dat, kterými disponuje veřejná správa i soukromý sektor, je však stále nedoceněný a nedostatečně využitý.

Na co se projekt zaměřuje?#

Projekt se zaměřuje na podporu veřejných institucí, nevládních organizací i komerčních společností, které chápou význam a přínos otevřených dat, a případně již dali některá svá data k dispozici.

Čeho v něm chceme dosáhnout?#

Téma otevřených dat je pro Česko.Digital jednou z priorit pro rok 2022. Naším cílem je vytvořit platformu pro setkávání, pro výměnu zkušeností, pro vyhledávání partnerů a příležitostí pro spolupráci mezi poskytovateli otevřených dat a jejich uživateli.

Jak toho chceme dosáhnout?#

Pro pilotní projekt Open data ve firmách jsme se spojili s CzechToll, dceřinou společností skupiny PPF Group. Společně budeme definovat podmínky, za jakých je možné otevírat společensky významná data od komerčních společností, připravíme soubor doporučených postupů pro technickou implementaci, a** propojíme subjekty** z veřejné, neziskové, vzdělávací a komerční sféry.

Zaujal vás projekt Open data ve firmách?#

  • Přidejte se k nám do Slacku.
  • Podpořte naši komunitu expertních dobrovolníků Česko.Digital libovolnou finanční částkou přes Darujme.cz.

Další projekty

Všechny projekty