Česko.Digital/Hledané role/Výzkum uživatelů digitálních služeb

Výzkum uživatelů digitálních služeb

O roli

Propojujeme veřejnou správu, byznys, neziskové organizace a akademického sektoru abychom společně překonali překážky, které brání efektivní digitalizaci a vzniku skutečně pro-klientských digitálních veřejných služeb. To je projekt Digitální partnerství.

Do projektu aktuálně hledáme na placenou spolupráci výzkumníky a výzkumnice, kteří budou pracovat na personách uživatelů veřejných digitálních služeb. Projekt se nyní nachází v iniciační fázi, v rámci které zhruba do konce května 2024 probíhá intenzivní výzkum. Další kolo intenzivního výzkumu bude probíhat od srpna. Hledáme někoho zkušeného, kdo celý výzkum zastřeší, a další tři lidi do týmu.

Jako výzkumníci budete:

  • Zkoumat cílové skupiny pomocí kvalitativních i kvantitativních metod
  • Analyzovat data a výsledky
  • Navrhovat metodologii výzkumu
  • Převádět výsledky zkoumání do srozumitelných výstupů
  • Vytvářet profily person vč. jejich preferencí a vnímaných bariér

Co můžeme nabídnout?

  • Zapojení do smysluplného projektu podporujícímu digitální transformaci veřejné správy.
  • Spolupráci na IČO, plně remote, na 4 - 6 měsíců.
  • Možnost konzultací s lidmi zaměřenými na systémovou změnu.

Další hledané role

Všechny hledané role