Česko.Digital/Hledané role/Analýzy bariér digitální transformace

Analýzy bariér digitální transformace

O roli

Propojujeme veřejnou správu, byznys, neziskové organizace a akademického sektoru, abychom společně překonali překážky, které brání efektivní digitalizaci a vzniku skutečně pro-klientských digitálních veřejných služeb. To je projekt Digitální partnerství.

Do nově vznikajícího projektového týmu hledáme na placenou spolupráci analytika nebo analytičku, která:

 • Má široké povědomí o metodologiích systémového myšlení a analýzy, které umožní porozumět komplexitě a vzájemným vazbám mezi různými částmi systému.
 • Umí provést komplexní analýzu současného stavu systému, vč. mapování vztahů, struktur, procesů a mentálních modelů.
 • Zvládne identifikovat klíčové síly a faktory ovlivňující systém, stejně jako překážky a rizika spojená s procesem změny.
 • Pomůže formulovat jasné cíle a strategie změny, které budou zaměřeny na dosažení požadovaného budoucího stavu systému.
 • Má schopnost pracovat s různými zainteresovanými stranami a získávat jejich podporu a spolupráci v průběhu procesu změny.

Co ti můžeme nabídnout?

 • Zapojení do smysluplného projektu podporujícímu digitální transformaci veřejné správy.
 • Spolupráci na IČO, plně remote, na 4 - 6 měsíců.
 • Možnost konzultací s lidmi zaměřenými na systémovou změnu.

V jaké jsme nyní fázi?

 • V projektu máme za sebou úvodní menší výzkum s cílovými skupinami.
 • Sestavujeme tým výzkumníků a konzultantů.
 • Čeká nás velký výzkum s důležitými hráči systémové změny na poli digitalizace v Česku.

Další hledané role

Všechny hledané role