Česko.Digital/Akce/Panelová diskuze - Jak změnit systém vzdělávání ve veřejné správě a neziskových organizací: dialog mezi 4 světy

Panelová diskuze - Jak změnit systém vzdělávání ve veřejné správě a neziskových organizací: dialog mezi 4 světy

Konstruktivní dialog mezi 4 světy pro lepší vzdělávání a změnu stávajícího systému.

O akci

Zástupci 4 světů - technologií, neziskovek, komerce a státu společně proberou, jak ovlivňují vzdělávání úředníků a neziskových organizací:

Veřejná sféra* potřebuje procházet transformací, aby efektivně využíval moderní technologie. Tato transformace se netýká pouze osvojení digitálních nástrojů, ale i změn v celé struktuře, včetně strategického myšlení, měření pokroku, porozumění cílovým skupinám a designu služeb pro občany.

Diskuse se zaměří na identifikaci bariér a výzev, které brání efektivnímu vzdělávání a plnému využití potenciálu technologií ve veřejné sféře*.

*Veřejnou sférou máme na mysli státní správu a samosprávu, neziskové organizace, univerzity a média.

Našim cílem je vytvořit prostor pro konstruktivní dialog a spolupráci mezi těmito odlišnými světy, abychom přispěli k lepšímu vzdělávání a transformaci současného systému.

Témata panelové diskuze:

  • Jak vnímají jednotlivé světy bariéry ve vzdělávání?
  • Jaká potenciální řešení mohou existovat?
  • Jak mohou tyto světy spolupracovat na překonání vzdělávacích výzev?

Diskusi moderuje Ondřej Čejka.

Připojte se k nám a buďte součástí konstruktivního dialogu o budoucnosti vzdělávání a inovací v naší společnosti!

Panelovou diskusi spolupořádáme s Úřadem vlády v rámci Týdne pro Digitální Česko.

Další akce

čt 12. 9. 09:00Google Meet

Efektivnější neziskovky? Využijte naše data i zkušenosti z projektu Nezisk Digital

V kurzu Nezisk Digital provázíme neziskové organizace digitální transformací a odemykáme jejich plný potenciál. Výzkum, metodika, pilotní i jarní běh kurzu jsou za námi a my vám rádi nasdílíme naše dosavadní výsledky, dobrou praxi, zajímavá data i cenné informace a také vám nabídneme zapojení.

út 27. 8. 17:00STRV Scrollbar

Oslava 5. narozenin Česko.Digital

5. narozeniny Česko.Digital se blíží a chceme je oslavit společně!

út 30. 7. 17:00Google Meet

Online workshop Pomáháme.Digital

Přijďte na školení webové příručky Pomáháme.Digital určené lidem ze sociální práce.