Česko.Digital
Načítám…
Homepage/Akce/Nezisk.Digital – Showcase #4

Nezisk.Digital – Showcase #4

Závěrečné vyhodnocení pilotního kurzu pro NNO.

O akci

Hodnocení pilotního kurzu "Nezisk.Digital"#

Proč existuje Nezisk.Digital? V březnu jsme provedli výzkum, který měl zjistit překážky bránící neziskovým organizacím v plném využívání potenciálu digitálních technologií k řešení společenských problémů a zlepšování životní úrovně v České republice. Mezi tyto překážky patří nedostatek kompetencí, nízká motivace zajímat se o technologie, odpor vůči změnám, nedostatek informací, omezené finanční prostředky pro rozvoj organizací, technologická složitost a další. Také již máme důkazy že tyto překážky spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se.

Zaměřili jsme se na zvyšování kompetencí, protože v tom vidíme největší pákový efekt, a máme v rámci Česko.Digital dostupné zdroje (komunitu expertních dobrovolníků). Na základě našeho výzkumu jsme vyvodili následující dvě hypotézy:

 1. Pro udržitelné a efektivní využívání potenciálu technologií potřebují neziskové organizace především kompetence v oblasti měkkých dovedností, nikoli pouze tvrdých dovedností v technologiích, které jdou poptat z venku.
 2. Aktivní vzdělávání s mentory pomůže neziskovým organizacím překonat počáteční překážky (motivace, nezájem, nedostatek relevantních informací, nedostatek zdrojů apod.) a tím urychlí nárůst jejich kompetencí, které jsou přenositelné do budoucích situací.

Náš cíl Pomáhat neziskovým organizacím zvyšovat jejich kompetence prostřednictvím aktivního vzdělávání s mentory a umožnit jim tak efektivněji využívat potenciál digitálních technologií.

Kurz probíhal od dubna do července 2023 a zahrnoval čtyři moduly: analýzu potřeb, prioritizaci, výběr nástrojů a nastavení nástrojů.

Proč se zúčastnit této showcase Na začátku jsme si stanovili, že tento kurz bude pilotní a po jeho ukončení ho budeme hodnotit z hlediska výsledků, které účastníci kurzu předvedli ve svých organizacích a zda jim pomohl lépe využívat potenciál technologií. Pokud zjištěné znalosti nejsou aplikovatelné nebo nepomáhají ke zlepšení využití potenciálu, upravíme kurz nebo se zaměříme na jinou oblast s větším pákovým efektem.

Přijďte se podívat, zda se naše hypotézy potvrdily nebo vyvrátily, zjistit, co neziskové organizace viděly jako přínosné, a získat zpětnou vazbu z jejich zkušeností.

Pro koho je to určeno:

 • Pro všechny, kteří se zabývají zvyšováním kompetencí neziskových organizací a mají zájem o výzkum v této oblasti.
 • Pro nadace či grantovým poskytovatelům, kteří chtějí podporovat tento rozvoj a lépe porozumět své cílové skupině.
 • Pro ty, kteří s Česko.Digital chtějí na projektu partnersky spolupracovat.

Program:

 • Hypotézy z výzkumu
 • Empirické hodnocení kurzu (Kirkpatrickův model)
  • Reakce: Posuzujeme, zda účastníci kurzu považují kurz za relevantní, zajímavý a užitečný ve své roli.
  • Učení: Posuzujeme, zda účastníci získali znalosti, dovednosti, postoje, sebedůvěru a závazek k praktickému uplatnění, na které je kurz zaměřen.
 • Zpětná vazba od účastníků z neziskových organizací
 • Zpětná vazba od mentorů
 • Co fungovalo a co bychom změnili
 • Závěr a další kroky

Další akce

po 17. 6. 08:30Praha

Festival kreativní byrokracie 2024

Festival kreativní byrokracie podporuje a propojuje úředníky a jejich spojence – ty, kteří na všech úrovních státní správy i samosprávy mění svět k lepšímu.

čt 16. 5. 09:00Google Meet

Event Nezisk Digital #1

Naučte se, jak upřednostňovat potřeby vaší organizace a neomezovat se možnostmi digitálních nástrojů.

st 24. 4. 09:00KUMST, Brno

Czech Open Source Policy Forum 2024

Oslavujeme zahájení historicky prvního Open Source Program Office (OSPO) v České republice!