Česko.Digital/Akce/Efektivnější neziskovky? Využijte naše data i zkušenosti z projektu Nezisk Digital

Efektivnější neziskovky? Využijte naše data i zkušenosti z projektu Nezisk Digital

V kurzu Nezisk Digital provázíme neziskové organizace digitální transformací a odemykáme jejich plný potenciál. Výzkum, metodika, pilotní i jarní běh kurzu jsou za námi a my vám rádi nasdílíme naše dosavadní výsledky, dobrou praxi, zajímavá data i cenné informace a také vám nabídneme zapojení.

O akci

 • „Procesy v našem týmu jsou strašně komplikované.“
 • „Nemáme čas studovat všechny možnosti a přínosy technologií a nemáme ani finanční prostředky na specialisty.“
 • „Máme snahu učit se digitálním technologiím, ale jsme sociální pracovníci a naše talenty a schopnosti leží jinde a navíc technologický vývoj je rychlejší než my.“
 • „Pokud nechceme zůstat sto let za opicema, tak si digitální technologie musíme osvojit.“

Toto jsou slova pracujících v neziskových organizacích a zároveň účastníků a účastnic našeho kurzu Nezisk Digital. V podstatě mluví o začarovaném kruhu, ze kterého se jim nedaří vystoupit: nemají čas naučit se s nástroji, které jim ušetří čas a přinesou lepší fungování. V českém nezisku tak stále kralují papírové poznámkové bloky, nabobtnalé excelové tabulky a levá často neví, co dělá pravá. Správně fungující neziskový sektor je přitom pro společnost zásadní. Co s tím?

V Česko.Digital jsme se rozhodli podat nezisku pomocnou ruku. V roce 2023 jsme provedli výzkum bariér, vytvořili metodiku (Jak vytvořit efektivní školení pro NNO) a na jejím základě spustili pilotní kurz Nezisk Digital. Po jeho vyhodnocení jsme na jaře 2024 konečně spustili bezplatný online kurz Nezisk Digital. V něm se organizace ze sociální oblasti s pomocí vlastních průvodců a průvodkyň a tech expertů a expertek aktivně učí, jak zvýšit efektivitu své práce. Vše vede k hlavnímu cíli, kdy neziskovky mohou maximum energie věnovat svému skutečnému poslání, projektům a klientům a nikoliv administrativě a dalším vnitřním procesům.

Naším záměrem není vést organizace za ruku, předložit jim řešení a dál ponechat svému osudu. V kurzu je učíme „rybařit“ – osvojí si celou metodiku, díky které v budoucnu zvládnou samy překonat nejrůznější výzvy a neustále udržovat efektivitu své práce na vysoké úrovni.

Zveme vás na online setkání, kde vám předáme naše veškerá zjištění a zkušenosti, výsledky či data, která vyplývají z našeho projektu i kurzu samotného. Cokoliv můžete libovolně využít ve svých aktivitách a projektech. A pokud máte zájem, uvítáme vaše přímé zapojení do projektu Nezisk Digital! Zajímá vás zlepšování efektivity, digitálních dovedností či možné inovace neziskového sektoru, jste více než vítáni!

Pro koho je akce určena?#

 • zástupce MPSV či dalších ministerstev, Úřadu vlády
 • zastřešující organizace pro NNO (platformy, asociace, think-tanky…)
 • nadace, které NNO poskytují finanční podporu a granty
 • další hráče na poli digitálních kompetencí neziskových organizací a státu
 • průvodce a průvodkyně kurzem a zájemce a zájemkyně o tuto roli
 • aktivní účastníky kurzu

Akce vás může zajímat především pokud…#

 • chcete zlepšovat systém digitálních kompetencí NNO, aby jejich činnost měla větší vliv
 • se zajímáte o systémové změny v této oblasti
 • vás zajímají problematická místa neziskového sektoru, která jsme vyjádřili daty. Tato data můžete otisknout do své činnosti (např. do návrhu grantové podpory, spolupráce či předávání podnětů NNO). Vaše podpora NNO pak bude mít větší dopad
 • děláte něco podobného – můžete od nás cokoliv okopírovat, využít, inspirovat se… Také s námi můžete sdílet své know-how či data
 • máte chuť podílet se na kurzu či jeho části
 • spolu s námi chcete provádět výzkum ekosystému NNO (ať už jste organizace či jednotlivci). Ekosystém budete lépe chápat a nabízet tak lepší služby s větším dopadem. Data poskytneme k volnému využití.
 • chcete předat naše zkušenosti se spoluprací s expertními dobrovolníky (přinášejícími technologické inovace do organizací)
 • jste průvodce*průvodkyně kurzem Nezisk Digital, nebo o této roli uvažujete. Budete mít možnost nahlédnout, jaký přínos máte

Agenda#

 • představení projektu Nezisk Digital (jeho záměr, hypotézy)
 • dosavadní výsledky, zjištění, kvalitativní výstupy a dobrá praxe
 • sdílení dat (vhodné doplnění např. k datům, které sbírá Sdružení VIA (Stav českého nezisku)
 • jak spolupracujeme s průvodci i NNO
 • konkrétní zkušenosti – případová studie účastnické organizace
 • výzva, jak se zapojit či spolupracovat

Pokud vás zajímá zlepšování efektivity, digitálních dovedností či možné inovace neziskového sektoru, jste více než vítáni! Na online setkání se prosíme zaregistrujte. Budeme se na vás těšit!

Zaregistrujte se i v případě, že stojíte o záznam ze setkání nebo pokud zvažujete svou účast v jarním běhu kurzu. Po proběhlé události vám ho zašleme do e-mailu.

Další akce

út 27. 8. 17:00STRV Scrollbar

Oslava 5. narozenin Česko.Digital

5. narozeniny Česko.Digital se blíží a chceme je oslavit společně!

út 30. 7. 17:00Google Meet

Online workshop Pomáháme.Digital

Přijďte na školení webové příručky Pomáháme.Digital určené lidem ze sociální práce.

proběhlo17. 6. 24

Festival kreativní byrokracie 2024

Festival kreativní byrokracie podporuje a propojuje úředníky a jejich spojence – ty, kteří na všech úrovních státní správy i samosprávy mění svět k lepšímu.